Vas Megyei

Vas Megyei Ipari Szövetkezetek és Vállakozások Szövetsége

Iparszövetség

2024. június. 19., 08:29
Gyárfás
Legyen a Kezdőlapom
Hozzáadás a Kedvencekhez
összefogásgazdasági érdekképviselet partnerség

Szolgáltatások

 
A Szövetség érdekképviseleti, érdekvédelmi, érdekérvényesítési és szolgáltatási tevékenységének keretében különösen a következő feladatokat látja el:

 1. Képviseli és védi a tagjai érdekeit az állami szervek előtt, ennek során fellép az őket érintő, vagy őket ért érdeksérelmek, valamint hátrányos következményekkel járó kormányzati, egyéb állami, illetve helyi önkormányzati intézkedés ellen.
 2. Képviseli és védi tagjai érdekeit a jogszabályok, gazdasági döntések és egyéb szabályozások előkészítése során, közvetíti a tagjai által kialakított javaslatokat, képviseli véleményeiket, az ellentétes érdekeket – ha lehetséges és szükséges – a továbbítás előtt egyezteti és megkísérli azok összehangolását.
 3. Az előzőekben foglalt feladatokat különösen annak érdekében gyakorolja, hogy a tagjainak megfelelően jövedelmező működést megalapozó ár-, hiteltámogatás, piaci feltételek és integrációs rendszer álljon rendelkezésre, valamint az adók, járulékok és pénzügyi feltételek területén tagjainak érdekeit érvényre juttató szabályozás valósuljon meg.
 4. Az előzőekben foglalt eszközök, módszerek és jogosítványok gyakorlásával törekszik arra, hogy tagjai körében:
  -
  működőképességük fennmaradjon,
  - erősödjön piaci versenyképességük,
  - érvényesüljön a gazdálkodás hatékonysága,
  - váljon jellemzővé a vállalkozás biztonsága,
  - legyen folyamatos a gazdasági-műszaki fejlődés.
 5. Elősegíti a tagjainak az Európai Unió gazdasági rendszerébe történő beilleszkedését.
 6. Elősegíti a tagszervezetek bel- és külpiaci tevékenységét, részükre – szolgáltatási körében – szaktanácsadást végez, információkat biztosít a piac lehetőségeiről, az igénybe vehető bel- és külföldi hitelekről, pályázatokról, kiállításokról és nemzetközi vásárokról.
 7. Számítógépes információs rendszert hoz létre és működtet.
 8. Az Európai Uniós szabályokkal összhangban szervezi és közvetíti tagjai között a régiós együttműködést és közreműködik a régiós piacbővítés és fejlesztés megvalósításában.
 9. Ellátja a szövetség vagyonával kapcsolatos vagyonkezelői feladatokat.
 10. Feladatainak eredményes ellátása érdekében együttműködik – a kis- és középvállalkozók képviseletét felvállaló – más munkaadói érdekképviseleti szervezetekkel.
 11. Tagjai részére szakmai rendezvényeket szervez.

A Szövetség tevékenységét a politikai pártoktól, illetve minden egyéb politikai befolyást érvényesítő szervezettől, törekvéstől függetlenül végzi.